Artikkelit

Kun hyvä tuote hoitaa tiedostetun tai tiedostamattoman toiminnallisen tarpeen, hyvä ratkaisu yhdistää useita toimintoja saumattomaksi tuote- ja palvelukokonaisuudeksi.

Ratkaisukeskeinen valikoima

Yhteinen nimittäjä ratkaisukeskeisen valikoiman tuotteille on niiden toimintojen kytkeytyminen toisiinsa käyttöympäristön, käyttötilanteen tai käyttäjän kautta. Ensimmäinen aste on tuoda eri valmistajien tuotteet ryhmiksi toimintojen mukaan kuten XXL tekee. Seuraava aste on suunnitella joukko tuotteita, jotka ovat olemukseltaan yhtenäisiä ja hoitavat rinnakkaisia toimintoja(Fiskars pihatuotteet). Kokonaisvaltaisempaa ratkaisua lähestyy jo talopaketti, jossa myydään tilaratkaisu avaintoimintoineen. Talopaketinkin sisällä on edelleen paljon teollisia rajapintoja, jotka rajaavat toimintojen kehittämistä ja integrointia. Miksi vaikka keittiön toimintoja tai vaatesäilytystä ei voisi jälleen integroida tilarakenteisiin?

Ratkaisut tuotekehityksen pohjana

Ratkaisukeskeisessä tuotesuunnittelussa pyritään hyödyntämään kohdetta ympäröiviä toimintoja, piileviä asiakastarpeita, omia vahvuuksia, verkoston voimavaroja sekä rajapintoja purkavaa luovuutta pohjana menestykselle. Siinä missä palvelumuotoilu etsii ja kehittää palveluita tarvelähtöisesti design-ajattelun keinoin, ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu lähestyy uutta hyödynnettävien rajapintojen, liityntöjen ja ympäröivien voimavarojen kautta. Tuloksena syntyy tuotteiden laajempi toiminnallisuus, sovellettavuus ja liitettävyys eri käyttöympäristöihin.

Vaihtoehto tehottomille valikoimille

Ratkaisukeskeisyys on hyvä keino tehostaa ja laajentaa valikoimia. Sen avulla luodut tuotteet saavat paremman jalansijan markkinassa ja erottautuvat kokonaisuuksina massajakelussa. Toimintojen integrointi ratkaisuiksi on tehokkaampi ja ekologisesti kestävämpi vaihtoehto näennäisesti yhteen kasatuille nimikemassoille.

Ismo Roponen

Portfolio House Oy