Mihin tarvitaan valikoimien hallintaa?

Tuote- ja palveluvalikoimien hallinta nousee yhä tärkeämpään rooliin digitalisaation myötä nopeutuvassa liiketoimintaympäristössä.

Paisuva vaihto-omaisuus

Usein ensimmäiseksi havahdutaan vaihto-omaisuuden kasvuun ja aletaan etsiä sen syitä. Tukkukaupassa ja  valmistavassa teollisuudessa esiin nousee heikosti menestyvät tuotesarjat ja niistä varastoon jäävät hännät. Hyvin yleistä on sekin, että nuo tuotesarjat liittyvät johonkin kokeiluun, asiakaskohtaiseen mallistoon tai aikoja sitten markkinoilta vedettyyn tuotteeseen. Samalla havaitaan, että varastossa seisoo tuotteiden lisäksi myös valmistukseen tarvittavia raaka-aineita, puolivalmisteita, pakkausmateriaaleja ja työkaluja.

Laskeva myynti

Toinen yleinen heräämiseen johtava tilanne on myynnin tuntuva lasku. Yleensä ensin syytetään kilpailua, sitten jakelua, kolmanneksi omaa myyntiä ja lopulta pitkittyneiden myyntikampanjoiden jälkeen käännetään vihdoin huomio malliston kilpailukykyyn. Samalla myönnetään, että valikoimaa on pakko uudistaa. Asian tajuamiseen ja vääriin toimenpiteisiin tuhraantuu aikaa ja rahaa. Tämä voidaan välttää, jos yrityksellä on ajantasainen kuva tuotteiden kilpailukyvystä ja elinkaarista.

Jakelun ja nettikaupan vaatimukset

Ratkaisujen maailmassa tuotteisiin liittyy yhä useammin myös jokin palvelu, jolloin valikoiman hallinta vaatii enemmän työtä ja ennakointia. Esimerkiksi käy monet rakennusteollisuuden tuotteet, jotka integroidaan omiin ja asiakkaan suunnitteluohjelmiin sekä myymälään ja nettikauppaan. Muutokset tehdään pitkälti jakelun ehdoilla ja ratkaisuja on helpompi uudistaa silloin kun taustalla on vielä aktiivinen kysyntä.

Tehokkaalla valikoiman johtamisella saavutetaan säästöjä

Olen yllättynyt, kuinka moni yritys edelleen vain tuuppaa uusia tuotteita ja palveluita markkinoille, mutta ei systemaattisesti seuraa valikoiman kilpailukykyä. Tehokkaalla valikoiman johtamisella ennakoidaan kysynnän muutoksia ja valmistaudutaan hallittuihin päivityksiin. Tämä alentaa kustannuksia, tasaa myyntiä ja helpottaa resurssointia kaikissa toiminnoissa.

 

Pyydä tilannearvio

Portfolio House tarjoaa yrityksesi käyttöön valikoimahallinnan palvelut. Jos tunnistat yllä kuvatut haasteet, pyydä meidät paikalle tekemään tilannearvio.

Ismo Roponen